Archives for 1/9/11

4 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΑΓΚΑΘΙΑ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ!

On: 11.9.11

Με την Δυτική Αττική έχουμε ασχοληθεί πολλές φορές μέσα από αυτό εδώ το blog. Η υποβάθμιση που υφίσταται το περιβάλλον της περιοχής είναι έντονη, συστηματική και χρόνια. Τόσο τα διυλιστήρια της περιοχής, όσο και η συνολική αδιαφορία των υπευθύνων (καθώς κι άλλοι παράγοντες) έχουν επιφέρει την σημερινή κατάντια κι ευτυχώς που υπάρχουν ευαισθητοποιημένοι πολίτες που προσπαθούν να αντιπαλέψουν αυτή την αδιαφορία.
Στο "πράσινο ποντίκι" διαβάζουμε άρθρο που υπογράφει η "Διαρκής Κίνηση Χαϊδαρίου" όπου συνοψίζονται 4 βασικά προβλήματα της περιοχής:


1 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ Ν. ΙΚΟΝΙΟΥ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
Η αµφίβολης ορθότητας χάραξη οδήγησε τη γραµµή µέσα στους δύο εναποµείναντες πνεύµονες πρασίνου της δυτικής Αττικής (όρος Αιγάλεω - Ποικίλο). Τα δύο βουνά έχουν µετατραπεί σε ανεξέλεγκτα εργοτάξια και έχουν γεµίσει µε αδρανή υλικά και µπάζα. Χιλιάδες δέντρα έχουν κοπεί και ολόκληροι λόφοι έχουν ισοπεδωθεί. Η αδιαφορία των κατασκευαστών και της διοίκησης έχουν πλήξει το οικοσύστηµα και το φυσικό ανάγλυφο.

∆ιεκδικούµε :

• Άµεση περιβαλλοντική αποκατάσταση (φύτευση δέντρων, αποµάκρυνση όλων των αδρανών υλικών, αποκατάσταση του τοπίου).

• Ανασκαφή και ανάδειξη των αρχαιοτήτων που ήρθαν στο φως από τις εργασίες στο Άλσος ∆αφνίου.

• Εφαρµογή µέτρων για την ηχοµόνωση και την απόσβεση κραδασµών.


2 ΑΡΧΑΙΑ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ
Από τα 22 χιλιόµετρα της αρχαίας Ιεράς Οδού ελάχιστα τµήµατά της είναι σήµερα ορατά και επισκέψιµα. Ωστόσο, ένα σηµαντικό κοµµάτι της διαδροµής 4 χιλιοµέτρων του πανάρχαιου δρόµου βρίσκεται µέσα στα όρια του Βοτανικού Κήπου ∆ιοµήδους, πριν και µετά τη Μονή ∆αφνίου και στην περιοχή της Αφαίας, προς τη λίµνη των Ρειτών (λίµνη Κουµουνδούρου). Επιπλέον, κατάλοιπα των παρόδιων µνηµείων που υπήρχαν στα κράσπεδά της, ταφικού κυρίως χαρακτήρα, είναι ορατά. Η αρχαία οδός και τα µνηµεία αυτά - ευτυχώς - διατηρούνται εν µέρει ακόµα µέσα στο σχεδόν αναλλοίωτο φυσικό τοπίο. Η αποκάλυψη, η ανάδειξη και η ενοποίηση των χώρων αυτών µαζί µε τα ιερά που υπήρχαν στην πορεία του δρόµου (Ιερό Απόλλωνα και Ιερό της Αφροδίτης) αποτελούν επιτακτική ανάγκη για τη διάσωση και προβολή της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς.


3 ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
Τα ΕΛΠΕ είναι ο κύριος και διαχρονικός ρυπαντής της λίµνης Κουµουνδούρου. Πλήθος δηµοσιευµένων επιστηµονικών µελετών και ερευνών ενοχοποιούν το διυλιστήριο για τη συνεχή εκροή πετρελαιοειδών προς τη λίµνη. Οι διαρροές των δεξαµενών εισχωρούν στα υπόγεια νερά, τα οποία εκρέουν στη λίµνη. Το ευαίσθητο οικοσύστηµα της λίµνης Κουµουνδούρου συχνά οδηγείται σε οριακές καταστάσεις (νεκρά ψάρια, ακόµα και ανάφλεξη περιοχής της λίµνης στο παρελθόν). Η χρηµατοδότηση από τα ΕΛΠΕ - και µάλιστα υπό µορφή αγαθοεργίας - έρευνας του ΕΛΚΕΘΕ για τη λίµνη Κουµουνδούρου - αποσκοπεί στην αθώωση του υπόχρεου ρυπαντή, στην ανάδειξή του σε ευγενικό χορηγό και στην εκχώρηση στην εταιρεία δικαιωµάτων διαχείρισης της λίµνης και άσκησης ελεγχόµενης και προσανατολισµένης ενηµέρωσης για την κατάστασή της!


4 ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ
Το όρος Αιγάλεω - Ποικίλο και η λίµνη Κουµουνδούρου διατηρούν αξιόλογο οικοσύστηµα και βιοποικιλότητες που δεν έχουν µέχρι σήµερα αναδειχθεί. Η προστασία και διαχείρισή τους, ως στοιχείων του φυσικού και πολιτισµικού περιβάλλοντος, είναι αναγκαία για τη διατήρηση ενός ελάχιστου ανεκτού επιπέδου ποιότητας της ζωής των κατοίκων του λεκανοπεδίου της Αθήνας ενόψει και: α) της ανάγκης διαφύλαξης των ελεύθερων δασικών περιοχών, β) της ανάγκης να ληφθούν αντισταθµιστικά µέτρα ώστε να µειωθούν οι υποβαθµιστικές συνέπειες από τις πυρκαγιές των τελευταίων ετών, την κατασκευή µεγάλων τεχνικών έργων και τη µείωση των αδόµητων χώρων, γ) του γεγονότος ότι το οικοσύστηµα του Αιγάλεω - Ποικίλου περιλαµβάνει προστατευτέους τύπους οικοτόπων υπαγόµενους στις κατηγορίες της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

Επισκέψεις από 28/6/07...