ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ...

On: 26.10.07

Άλλη μία καταδίκη της Ελλάδας για παράβαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος ανακοινώθηκε σήμερα από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση, η Ελλάδα κρίθηκε ένοχη, καθώς δεν έχει ολοκληρώσει τον χαρακτηρισμό επαρκούς αριθμού και έκτασης Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), όπως υποδεικνύει η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη Διατήρηση των Πτηνών. Οι ΖΕΠ είναι προστατευόμενες περιοχές εξαιτίας της σημασίας τους για την ορνιθοπανίδα και αποτελούν τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου «Natura 2000».
Με στόχο να αναστραφεί η τάση μείωσης της βιοποικιλότητας ως το 2010, η Ευρωπαϊκή Οδηγία ζητάει από όλα τα κράτη μέλη να καθορίσουν τις περιοχές της επικράτειάς τους, οι οποίες χρήζουν προστασίας. Κριτήριο και σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των περιοχών που χρήζουν προστασίας λόγω της σημασίας τους για τα πουλιά, αποτελεί ο κατάλογος των «Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά» τον οποίο έχει καταρτίσει η παγκόσμια ομοσπονδία ορνιθολογικών οργανώσεων, Birdlife International που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία. Στην Ελλάδα, οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά καλύπτουν περίπου το 26% της επικράτειας, οι ΖΕΠ όμως που έως σήμερα θεσμοθετηθεί και ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000, δεν ξεπερνούν σε έκταση το 10% της επικράτειας.
Υ.Γ.Άρθρο από το anthropos.gr!Δείτε το όλο εδώ!

0 σχόλια on "ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ..."

Επισκέψεις από 28/6/07...