ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΘ: ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!

On: 22.10.10

Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες μιας συνολικότερης υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας. Τα ποτάμια, με κλασσικότερο παράδειγμα τον Ασωπό ποταμό, αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρύπανσης, η οποία είναι αποτέλεσμα είτε των γεωργικών, είτε των βιομηχανικών δραστηριοτήτων. Το σχετικό άρθρο προέρχεται από το tvxs.gr:

Σύμφωνα με τους ερευνητές η ποιότητα των νερών των ποταμών Σοφαδίτης, Μαυρονέρι και Αλμωπαίος κρίνεται ως προβληματική, καθώς επιβαρύνονται από αγροτικά και αστικά λύματα.

Κατά το 2009 οι επιστήμονες αυτοί πραγματοποίησαν χημικές αναλύσεις και βιολογικές μετρήσεις στον Σοφαδίτη, τα νερά του οποίου καταλήγουν στον Πηνειό. Διαπίστωσαν, λοιπόν, ότι τα νερά του ποταμού υποβαθμίστηκαν σε σημαντικό βαθμό από τις γεωργικές δραστηριότητες, οι οποίες ξεπερνούν κατά περίπου 30% τα όρια που έχουν θέσει ευρωπαϊκές οδηγίες για την προστασία των επιφανειακών υδάτων.

Αποτέλεσμα των πρακτικών αυτών είναι να έχουν ξεπεραστεί κατά πολύ τα όρια σε νιτρώδη και μονιακά στοιχεία, που θέτουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες, οδηγώντας, μεταξύ άλλων, στην υποβάθμιση του πόσιμου νερού.

« Εάν αυτό συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, η κατάσταση του ποταμού δεν θα είναι καλή μέχρι το 2015» προειδοποιούν.

Επιπλέον, τη λήψη μέτρων ορθής γεωργικής πρακτικής, συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή ζητούν οι ίδιοι για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι λίμνες Βόλβη και Δοϊράνη.

Όσον αφορά την τελευταία, η κατάσταση των νερών της χαρακτηρίζεται μέτρια, με βάση τα όρια που θέτουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες. Στόχος είναι τώρα είναι η κατάσταση να χαρακτηριστεί καλή μέχρι το 2015, κάτι δύσκολο δεδομένου του φαινομένου αύξησης των παρασιτικών οργανισμών, σύμφωνα πάντα με τις μετρήσεις.

Ελλιπής και η οικολογική ποιότητα στα νερά της Δοϊράνης, αναφέρουν, καθώς από το 1996 ακόμα χαρακτηρίζεται μέτρια. Αιτία η χρήση λιπασμάτων στη λεκάνη απορροής της που βρίσκεται στα γειτονικά Σκόπια, όσο και στο ότι είναι τερματική, δηλαδή τα νερά της δεν αποβάλλονται σε άλλα ποτάμια, με αποτέλεσμα τη δύσκολη ανανέωση των νερών της και των οργανισμών που βρίσκονται σε αυτήν.

Ο κίνδυνος μη επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60 σχετικά με την επίτευξη της καλής οικολογικής κατάστασης των υδάτων μέχρι το 2015 είναι υψηλός και απαιτείται άμεση εφαρμογή προγράμματος μέτρων όσον αφορά τις μορφολογικές αλλοιώσεις, καταλήγουν.

Οι μελέτες αυτές πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών των τμημάτων Βιολογίας - Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ.

Η φωτογραφία είναι από τον παραπάνω σύνδεσμο σχετικά με τον ποταμό Αλμωπαίο.

0 σχόλια on "ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΘ: ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ!"

Επισκέψεις από 28/6/07...