ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

On: 12.4.12

Κατ' αρχήν, να πω πως θεωρώ πολύ σημαντικό να υπάρχουν αναρτημένες στο διαδίκτυο επιστημονικές έρευνες, που να καταπιάνονται με συγκεκριμένα θέματα (κι όχι μόνο με το περιβάλλον), δίνοντας με απλό και κατανοητό τρόπο σ' ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό τεκμηριωμένες απόψεις. 
Επειδή λοιπόν το θέμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) μας έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια, ειδικά από τη στιγμή που έχουμε κατανοήσει ότι θα πρέπει να απεξαρτηθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα από τα ορυκτά καύσιμα, είναι αναγκαίο σταδιακά να εμπλουτίζουμε  τη "συζήτηση" με νέες και πιο ολοκληρωμένες απόψεις.

Διαβάστε την πτυχιακή εργασία με τίτλο "Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ελλάδα"(Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας).

Επιτομή

Αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση μιας όσο το δυνατόν ολοκληρωμένης εικόνας γύρω από το θέμα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην χώρα μας. Αναλύεται ο κλάδος, οι δυνατότητες για ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η τεχνολογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τα οφέλη από τη χρήση της. Στόχος είναι να αναδειχθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ως τεχνολογίες με υψηλές προοπτικές στην μελλοντική επιχειρηματική ζωή και με ιδιαίτερη συμβολή στην αντιμετώπιση των μεγάλων σύγχρονων κρίσεων που εντοπίζονται σε οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Επιπλέον αναδεικνύεται η ανάγκη να διεισδύσουν περισσότερο αυτές οι τεχνολογίες στην χώρα μας.

(Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα με την αναδημοσίευση του συνδέσμου, επικοινωνείστε με το blog).

Επίσης δείτε παλιότερα άρθρα μας σχετικά με τις Ανανεώσιμες πηγές Ενέργειας:

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ Α.Π.Ε.: ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ Α.Π.Ε.:ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ!-Α' ΜΕΡΟΣ-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ Α.Π.Ε.:ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ!-Β' ΜΕΡΟΣ-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΙΣ Α.Π.Ε.: ΒΙΟΜΑΖΑ!

 0 σχόλια on "ΟΙ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ"

Επισκέψεις από 28/6/07...